Vstopna / izstopna mesta

Pri naših aktivnostih uporabljamo različna vstopno izstopna mesta na reki Soči in vam s tem omogočimo, da izkusite velik del reke Soče in njenih pritokov. Naslednja navedena mesta uporabljamo ob običajnem vodostaju. Za družinski rafting in kajak spust vstopimo v Čezsoči in se peljemo vse do Srpenice 1. Adrenalinski rafting in rečni bob pa boste doživeli na odseku Srpenica 1 – Trnovo 1.

Ob višjem vodostaju se rafting in rečni bob izvaja na odseku Zmuklica – Boka.

Ob previsokem vodostaju se določenih aktivnosti ne izvaja, ali pa ob prenizkem vodostaju, ko ne izvajamo več rečnega boba.