Covid-19

Zavezani smo k preprečevanju širjenja COVID-19. Vsa naša oprema in transportna vozila so po vsaki aktivnosti dokončno razkužena. Da bi zmanjšali širjenje virusa in zagotovili varnost našim gostom in uslužbencem, vas prosimo, da upoštevate uradna navodila.